Lưu ý: Hạn đăng kí môn học

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

CAO HỌC

Danh sách các lớp học phần ĐƯỢC tổ chức học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 (06/08/2012)
Kính gửi các lớp CN YTCC K9,10 và VLVH 6,7!
Căn cứ kết quả đăng ký học học kỳ 1 năm học 2012 - 2013, Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách các lớp học phần được tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2011 - 2012. 
Thời hạn đăng ký lại (đối với các sinh viên đăng ký vào các lớp không tổ chức) hoặc đăng ký bổ sung (đối với các sinh viên đăng ký thiếu tín chỉ) là: từ ngày 6 - 10/8/2012. 

Sau thời hạn trên, sinh viên sẽ không đăng ký được các môn học và không được tham gia các học phần không đăng ký.

phòng Đào tạo Đại học 
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 8529

Lượt truy cập: 1175263