Lưu ý: Hạn đăng kí môn học

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHVHVL

Đăng ký học kỳ 2 năm học 2014-2015 (03/01/2015)
Đăng ký học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông báo đăng ký học kỳ 2 năm học 2014 – 2015  

Kính gửi các lớp CN YTCC và CN XN YHDP! 

Phòng Đào tạo Đại học đã hoàn thành dữ liệu đăng ký học kỳ 2 năm học 2014 – 2015, đề nghị các sinh viên theo dõi và đăng ký học theo quy định. (các sinh viên đối chiếu với thời khóa biểu do phòng cung cấp trước đây và thực hiện theo hướng dẫn)

 

1. Đối với các sinh viên phải học lại:

- Lựa chọn các môn học, lớp học phù hợp và đăng ký trên cổng thông tin sinh viên

- Sau khi hoàn thành việc đăng ký, sinh viên in bản đăng ký học và nộp tại phòng Đào tạo Đại học.

 

2. Đối với lớp CN YTCC Khóa 10:

- Các môn bắt buộc đăng ký: môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, Môn lý luận chính trị; môn chuyên ngành

- Các môn tự chọn: sinh viên đăng ký các môn tự chọn để đảm bảo tổng số tín chỉ trong toàn khóa học là 144 – 145 (bao gồm cả học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

 

3. Đối với lớp VLVH7

- Các môn bắt buộc đăng ký: Môn lý luận chính trị; môn chuyên ngành

 

4. Đối với lớp VLVH8&K11:

- Các sinh viên CNCQ khóa 11 đăng ký đúng các lớp môn học của định hướng đã được xếp ( cột định hướng trong thời khóa biểu).  Đối với các môn ghi tất cả các định hướng: toàn khóa sẽ học chung và tất cả các sinh viên đều phải đăng ký. KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN BÀI TẬP CỘNG ĐỒNG 5.

- Các sinh viên VLVH khóa 7:

+ Đăng ký các môn học ghi trong cột định hướng là định hướng chung bao gồm các môn: các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng; quản lý an toàn thực phẩm; điều tra một vụ dịch; truyền thông sức khỏe và sức khỏe môi trường.

+ Các môn chung tâm lý y đức 2; chính sách y tế, tiếng Anh; bài tập cộng đồng: tất cả các sinh viên đều phải đăng ký.

+ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG 2

- Các sinh viên CN CQ muốn học thêm các môn thuộc các định hướng khác:

+ Nộp đơn đăng ký học các môn thuộc các định hướng khác tại phòng ĐTĐH (ghi rõ môn học và số tín chỉ). Phòng Đào tạo Đại học sẽ đăng ký các môn học này cho sinh viên.

+ Các môn học của các định hướng khác sẽ không được tính vào kết quả trung bình chung toàn khóa và chỉ xác nhận tích lũy để phục vụ cấp chứng chỉ định hướng chuyên ngành thứ 2 (nếu sinh viên có nhu cầu)

+ Để được cấp chứng chỉ định hướng chuyên ngành thứ 2: sinh viên cần hoàn thành toàn bộ các môn học của định hướng; tham gia đợt thực địa cuối khóa của khóa 12 vào tháng 10/2016; tham gia kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 12/2016 theo nội dung của định hướng học thêm.  

 

- Các sinh viên lớp VLVH muốn đăng ký học theo các định hướng để nhận được chứng chỉ định hướng chuyên ngành:

+ Nộp đơn tại phòng Đào tạo Đại học đăng ký định hướng muốn tham gia học

+ Hoàn thành toàn bộ các môn học của định hướng

+ Tham gia đợt thực địa định hướng chuyên ngành của định hướng (có thể thực tập tại cơ sở làm việc; tự chịu các chi phí liên quan đến giám sát của giảng viên)

+ Thực hiện báo cáo định hướng chuyên ngành. KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN BẢI TẬP CUỐI KHÓA VLVH.

+ Tham gia kỳ thi tốt nghiệp theo đề chung của định hướng đăng ký.

 

5. Đối với lớp VLVH9, VLVH10 & K12, K13:

- Đăng ký học theo thời khóa biểu

 

6. Đối vưới lớp CN XN YHDP 1:

- Đăng ký học theo thời khóa biểu

- Môn Giáo dục An ninh – Quốc phòng: đăng ký học cùng lớp CN CQK13

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 7845

Lượt truy cập: 1174579