Lưu ý: Hạn đăng kí môn học

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHVHVL

Đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (25/07/2015)
Đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
Kính gửi lớp CN YTCC chính quy các khóa 11,12,13, XN YHDP 1, các lớp VLVH 8,9,10!
Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian dăng ký học học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 từ ngày 26/7 - 3/8/2015. 

Các sinh viên lưu ý: 

- Sinh viên K11: Điều kiện để nhận học bổng của học kỳ: đăng ký từ 12TC trở lên 
- Sinh viên lớp CN XN YHDP1: đăng ký môn giáo dục thể chất 1,2 cùng lớp CN YTCC K13 
- Sinh viên K13: chưa đăng ký được do hệ thống dữ liệu phần mềm đang gặp sự cố, Phòng sẽ thông báo qua email khi hệ thống được khắc phục. 
- Sinh viên VLVH8: đăng ký đủ các môn tự chọn và bài tập cộng đồng cuối khóa. 

Các sinh viên phải học lại lưu ý đăng ký cùng các lớp khóa sau của cả các lớp 5TH ( hệ chính quy) hoặc 3TR hoặc 3TS (hệ VLVH).

Kính,
Phòng Đào tạo Đại học 

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 8430

Lượt truy cập: 1175164